Вівторок, 06.12.2022, 09:24
Для контактів gnizdichiv@mail.ru, Гість | RSS
Меню сайту
Рекомендую
Статистика
bigmir)net TOP 100

Географічний словник Королівства Польського та інших слов'янських країн, том VII


ТЕКСТОВИЙ ВАРІАНТ


Ruda 1.) z Ganowcami i Kochawina, miasto nad rz. Stryj, pow. żydaczowski, odl. 11*25 kim. na płd. od sądu pow. i st. teł. w Żydaczo- wie a o 3*5 kim. od urz. pocz. Nowesioło. Gra­nice: -wschód. Łowczyce i Obłaźnica, połudn. Kowesioło i Kornelówka, zachód. Jusypczyce, Hanowce i Pokrowce, półn. rz. Stryj i Hni- zdyczów wieś. Są to właściwie dwie osady: Ruda na płd., Kochawina na pin., stanowiące jedną gminę administracyjną. Obszar dwor. 321 mr., włość. 805 mr. W 1857 r. 790 mk.; w 1880 r. w gra. 785, na obsz. dwor. 75; rz.- kat. par. Kochawina, dek. Stryj. Pierwotna parafia była w Rudzie, fundowana 1627 r. przez Jana i Żurowa Daniłowicza, woj. ru­skiego; obecny kościół w Kochawinie wysta­wiony w 1738 r. przez Konstantego Wychów- skiego, chorążego bydgoskiego. Po (spaleniu kościoła, parafia w Rudzie została (1784) od­dana karmelitom w Rozdole; w 1789 r. napo - wrót powierzona świeckiemu duchowieństwu. Kościół drewniany p. w. Wniebowz. N. M. P., której obraz cudami słynący w wielkim ołta­rzu się znajduje. Rzym.-katol. w miejscu 17; prócz tego należą do par.: Daszawa (62 duaz), Gelsendorf (2), Hanowce (39), Hnizdyczów

(38), Jajkowce (33), Jaroszyce (4), Jusypczy- co (43), Łowczyce (36), Obłaźnica (108), Oleksice (15), Ruda (527), Strahańce (12), Woli ca (8), Żyrawa (43), razem rz.-kat. 987, izrael. 213, akat. 535; w samej Kochawinie niedaleko od kościoła stoi kaplica wyrcstau- rowana 1848 r., poświęcona 1855 r. Gr.-kat. parafia w micjscu (dek. stryjski), liczy dusz w Rudzie z Kocbawiną 247; w filiach: Łow­czyce 765, Hanowce 313, razem 1325 gr.-kat. Szkoła filialna, kasa pożycz, z kapit. 1151 zł. Fundusz ubogich w Kochawinie 400 zł. Wła­ściciele pos. dwor. Konstantego z Siemuszo- wa Pietruskiego spadkobiercy. Na dokumen­cie wystawionym w Żydaczowie d. 5 marca 1435 r., którym Ziemowit, ks. mazowiecki, zwalnia właścicieli Obłaznic od wszelkich cię­żarów, przenosząc ich z prawa poddaństwa na prawo ziemskie, podpisany jest jako świadek l)cmetriu8 Danylowicz de Ruda (Akta gr. i ziem., III, 200). D. 17 sierpnia 1461 r. Jerzy Strumiło z Dymoszyna, podkomorzy lwow., rozgranicza wsie Ostrów i Łuczany; jako świadek występuje: Mikołaj Korythko de Ruda (t. VI, 66). We Lwowie 28 maja 1484 r. Gunter z Sieniawy, sędzia, i Piotr Gołąbek z Zimnowody, podsędek, poświadczają, jako przed nimi Dymitr Daniłowicz, dziedzic Rudy, i Prokop Korawa, dziedzic Malechowa, usku­tecznili podział dóbr po wuju swym Pawle Jurkowskim (VII, 146). W Rudzie 6 czerw­ca 1627 r. Jan Daniłowicz, dziedzic na Ole- sku, woj. ruski a buski, korsuóski i czehryń- skt ststa, funduje i uposaża kościół (X, 218, ust. 3489).

календар
Курс валют
фк кохавинка
WMmail.ru - сервис почтовых рассылок
Випадковий анекдот