Вівторок, 06.12.2022, 08:21
Для контактів gnizdichiv@mail.ru, Гість | RSS
Меню сайту
Рекомендую
Статистика
bigmir)net TOP 100
Розпорядження Міністра внутрішніх справ від 26 липня 1934 року, поділ Жидачівського району в провінції Станіслав на сільські громади.


ПЕРЕКЛАД ТЕКСТУ УКРАЇНСЬКОЮ


ТЕКСТОВИЙ ВАРІАНТ ПОЛЬСКОЮ


ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 26 lipca 1934 r.

o podziale powiatu żydaczowskiego w województwie

stanisławowskiem na gminy wiejskie.

Na podstawie art. 103 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu tery­torialnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) zarządzam co następuje:

fil* W powiecie żydaczowskim, województwie itinisławowskiem tworzy się następujące f-miny wiejskie;

1)   gminę Mikołajów n/Dn. z siedzibą w mie­ście Mikołajowie n.Dn.; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Demnia, Drohowyże, Nadiatycze, Rozwaclów, Rudniki, Stul- sko, Tro4cianiec, Uście, Weryń, Wola Wielka;

2)   gminę Rozdół z siedzibą w mieście Kozdolc; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczaso­we gminy wiejskie: Brzezina, Czernica, Derżów, Iłów, Kijowiec, Krupsko, Ma lec hó w, Piaseczna;

3)   gminę Zórawno z siedzibą w mieście Zóraw- nic; w skład tej gminy wchodzą następujące dotych­czasowe gminy wiejskie: Bujanów, Czertoź, Dubraw- ka, Korczówka, Kotoryny, Lachowice Podróżne, La­chowice Zarzeczne, Lutynka, Łysków, Munasterzec, Mielnicz, Nowoszyny, rrotesy, Tarnawka, Włodzi- mi erce;

4)   gminę Zydaczów z siedzibą w mieście Zy- daczowie; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Cucułowce, Demcn- ka Leśna, Demenka Podniestrzańska, Hnizdyczów, Iwanowce, Międzyrzecze, Pczany, Rogoźno, Tejsa- rów, Turady, Wola Lubomirska, Wolica Hnizdyczow- ska i Wołcniów; *

5)   gminę Młyniska z siedzibą w Młyniskach; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychcza­sowe gminy wiejskie: Antoniówka, Bereźnica Kró­lewska, Iloleszów, Jajkowce, Lubsza, Młyniska, Ma- zurówka, Smuchów, Żabłotowce i Zórawków;

6)   gminę Ruda z siedzibą w Rudzie; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gmi­ny wiejskie: Hanowce, Izydorówka, Krechów, Łów- czyce, Machliniec, Nowe Sioło, Obłaźnica, Pokrowce, Ruda, Sulatycze i Zyrawa.

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży­cie z dniem 1 sierpnia 1934 roku.

Minister Spraw Wewnętrznych: Marfan Zyr.dram-Koiciaikowikl

Джерело інформації
календар
Курс валют
фк кохавинка
WMmail.ru - сервис почтовых рассылок
Випадковий анекдот