tag. -->
Четвер, 25.02.2021, 12:25
Для контактів gnizdichiv@mail.ru, Гість | RSS
Меню сайту
Рекомендую
Статистика
bigmir)net TOP 100
сторінка 1 / сторінка 2 / сторінка 3 /

Niech żyje nasz Król i nasza Królowa w du* szach naszych i Kościołach, w życiu społecznem i narodowera.

Dni koronacyjne królów — to zawsze dni laski i dobrodziejstw dla narodów, nad którymi oni władają Ufajmy, że i ta koronacya jest Je­zusowi i Maryi miła, a dla nas będzie to dzień łaski, dla żywych i dla umarłych. Pamiętajmy więc w dniu tym o duszy naszej, prośmy o po­mnożenie wiary w narodzie; prośmy także i o do­bro doozesne, o chleb codzienny, o miłość, zgodę wzajemną. Wspomnijmy o Kościele polskim, który dziś w niektórych prowincyach jest prześlado­wany, a przedewszystkiein miejmy na pamięci nasz biedny naród*.

Po kazaniu ks. Arcybiskup odczytał akt ko* ronacyi oraz cudownym obrazem błogosławił pobo­żnych. Błogosławieństwa udzielili również wszyscy zebrani biskupi, poczem w procesyi odniesiono ukoronowany obraz do kościoła  stość

Wśród zebranych, prócz arcypasterzy i du­chowieństwa widzieliśmy tani pp.: hr. Russockiego, br. Juliana Krunickiego, Władysława ks. Sapiehę, marszałka pow. stryjskiego Adama Onyszkiewi­cza, Dr. Sołtysika, prezydenta Dyiewskiego, rad. dworu Skwarczyńskiogo, prez. Artura Aulogo, Kaz. Ilorodyskiego, J. Urbańskiego, szambelana Konopkę, redaktora Dr. Al. Vogla, Dr. Przy- godzkiego i w. i.

Podczas obiadu ks. Gospodarz wzniósł toast na cześć arcypasterzy w ręce ks. arcybiskupa Bil- czewskiego. Ks. arcybiskup dziękował ks. Trzo- piftskiemu i jeszcze raz wyraził wdzięczność tym wszystkim, którzy na uroczystość przybyli. Szcze­gólne podziękowanie wyraził przedstawicielom prasy, która — cytujemy stówa ks. arcybiskupa — nie szczędzi nigdy pióra swego dla spraw kato­lickich.

Przyjęcie skończyło się około godz. 5-tej po­południu. Uczestnicy pielgrzymki wieczornymi po­ciągami wrócili do domów.


календар
Курс валют
фк кохавинка
WMmail.ru - сервис почтовых рассылок
Випадковий анекдот