Вівторок, 06.12.2022, 07:34
Для контактів gnizdichiv@mail.ru, Гість | RSS
Меню сайту
Рекомендую
Статистика
bigmir)net TOP 100
сторінка 1 / сторінка 2 / сторінка 3 /

Текстовий варіант

NR. 34.                                DNIA  24.  SIERPNIA  1912.                        ROCZNIK  III

(ElilCTi 1 AEBIJUSTBACTA LWÓW

UUCA TEATRALNA L. 3.

KRONIKA

ITELEFONU_NR. 1566. ADRES TELEGRAMÓW

Lwów, Kiuiika mmi'j

POWSZECHNA

TYGODNIK SPOŁECZNY LITERACKI 1 NAUKOWY.

REDAKTOR NACZELNY                                                                          WYDAWCA ZA TOW. IM. PIOTRA SKARGI:

TEODOR JESKE-CHOIŃSKI.                                             STANISŁAW   HENRYK   BADENI.

 

Koronacya cudami słynącego obrazu w Kochawinie.


 


Dnia 15. b. m. w uroczystość Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny odbyła się koronacya cudami słynącego obrazu Matki Boskiej w Kochawinie. Tysiące pielgrzymów bez względu na obrządek i narodowość pospieszyło ze wszystkich ziem pol­ski złożyć hołd swój Królowej Niebios i prosić Ją

0   łaski. Szli więc do Kochawiny wszyscy: bogaci

1   ubodzy, dostojnicy i prostaczkowio — i tak ze­brały się nieprzeliczone masy ludzi, wyznawców wiary prawdziwej. Obliozono, żo na ten dzień przybyło na odpust około 80.000 pielgrzymów.

Uroczystości czwartkowe poprzedziła całoty­godniowa misya, któroj przewodniczył Superior 00. Jezuitów ze Lwowa ks. St. Sopuch i O. Mollo. Dziesiątki księży przybyłych z całej (Jalicyi spo­wiadało pątników i udzielało Komunii św. Jeszcze w ostatni dzień zgłosiło się kilka tysięcy ludzi. W czwartek rano poczęły przybywać do Kocha­winy cale pielgrzymki osobnymi pociągami: a więc naprzód pielgrzymka urządzona staraniem lwow­skiej Sodalicyi Panów (2 pociągi), pielgrzymka Tarnopolska (2 pociągi), Stanisławowska, Stryjska, Kołomyjska i t. d. i t. d.

Już skoro świt, napełniły się kościół i kaplica pobożnymi, którzy słuchali mszy św., odprawia­nych przy kilku ołtarzach naraz. Na boisku, gdzie później miała się odbyć koronacya, także odpra­wiano mszę św. Po sumie dopioro, o godz. 12-ej ruszyła procesya z kościoła, pod przewodnictwom Najprz. arcyb. ks. J. Bilczewskiego i biskupów: Pelczara, Wałęgi, Fischera i Nowaka. Na czele szły Sodalicye ze swoim sztandarem i votum, które niósł na poduszce podtrzymywanej przez przedstawi­cieli stowarzyszeń i obywateli zapomocą przytwier­dzonych do niej sznurów — prefekt sodalicyi lwow­skiej Szainbelan Adam Konopka. Następnie kro­czyły reprezentacye towarzystw lwowskich i kra­kowskich, a potem nieprzejrzane tłumy publiczno­ści. Procesya zatrzymała się przed podniesieniem, na którem ustawiono cudowny obraz Matki Bożej.календар
Курс валют
фк кохавинка
WMmail.ru - сервис почтовых рассылок
Випадковий анекдот